ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLICT

            ติดต่อราชการ : 

                                    โทรศัพท์ :     (088) 294 9389

                                    อีเมล :           dlict@utt1.go.th

            

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


Comments