กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ธ.ค. 2559 23:11 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ภาพกิจกรรม
12 ธ.ค. 2559 23:10 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง เพิ่มศักยภาพบุคลากร การติดตั้ง และบริหารการใช้งานอินเตอร์ด้วย Mikrotik เป็นเวลา 30 ชั่วโมง
1 ธ.ค. 2559 18:50 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ 20161202_092021.jpg กับ เตรียมห้องประชุมทางไกล Conference เรื่อง เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บบ้าน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1
1 ธ.ค. 2559 18:50 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง เตรียมห้องประชุมทางไกล Conference เรื่อง เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บบ้าน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1
1 ธ.ค. 2559 00:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง เตรียมห้องประชุม Conference เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1
1 ธ.ค. 2559 00:04 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข แผนผังการปฏิบัติงาน
1 ธ.ค. 2559 00:04 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ ภาพนิ่ง1.JPG กับ แผนผังการปฏิบัติงาน
1 ธ.ค. 2559 00:03 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ ผังการปฏิบัติงาน.jpg กับ แผนผังการปฏิบัติงาน
24 พ.ย. 2559 20:34 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ปฏิทิน
24 พ.ย. 2559 20:34 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ปฏิทินงาน
24 พ.ย. 2559 20:33 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ปฏิทินปฏิบัติงาน
24 พ.ย. 2559 20:32 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข คู่มือปฏิบัติงาน
5 ต.ค. 2559 19:37 itec uthai1 แก้ไข หน้าแรก
5 ต.ค. 2559 19:34 itec uthai1 ลบ https://th-th.facebook.com/Itecuthai1/
5 ต.ค. 2559 19:33 itec uthai1 แก้ไข หน้าแรก
5 ต.ค. 2559 19:32 itec uthai1 สร้าง https://th-th.facebook.com/Itecuthai1/
5 ต.ค. 2559 19:25 itec uthai1 ลบ facebook ศูนย์เทคโนฯ สพป.อุทัยธานี เขต 1
5 ต.ค. 2559 19:22 itec uthai1 แก้ไข หน้าแรก
5 ต.ค. 2559 19:22 itec uthai1 สร้าง facebook ศูนย์เทคโนฯ สพป.อุทัยธานี เขต 1
5 ก.ค. 2559 00:05 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ภาพกิจกรรม
24 พ.ค. 2559 20:14 itec uthai1 แนบ รายงาน การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1.pdf กับ ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2559 20:12 itec uthai1 นำออกไฟล์แนบ รายงาน การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area 59 ย่อ.pdf จาก ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2559 20:12 itec uthai1 แนบ รายงาน การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area 59 ย่อ.pdf กับ ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2559 19:55 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข หน้าแรก
21 เม.ย. 2559 19:55 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข หน้าแรก