กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 ก.ค. 2564 00:34 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
5 พ.ย. 2563 20:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
6 ต.ค. 2563 22:30 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
30 มิ.ย. 2563 03:06 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ติดต่อเรา
30 มิ.ย. 2563 03:05 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ติดต่อเรา
30 มิ.ย. 2563 02:39 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
30 มิ.ย. 2563 02:39 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
30 มิ.ย. 2563 02:39 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
30 มิ.ย. 2563 02:35 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ j.png กับ ข้อมูลบุคลากร
10 ก.ค. 2562 19:26 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ O13 คู่มือ นายสุพจน์ มธุรส.pdf กับ คู่มือปฏิบัติงาน
10 ก.ค. 2562 19:26 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ O13 คู่มือ นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์.pdf กับ คู่มือปฏิบัติงาน
9 ก.ค. 2562 21:08 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ O14 มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ.pdf กับ คู่มือปฏิบัติงาน
8 ก.ค. 2562 03:39 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์.pdf กับ คู่มือปฏิบัติงาน
21 พ.ค. 2562 23:33 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
21 พ.ค. 2562 23:33 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ ทำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3.png กับ ข้อมูลบุคลากร
21 พ.ค. 2562 23:28 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
21 พ.ค. 2562 23:27 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ ทำเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.png กับ ข้อมูลบุคลากร
23 เม.ย. 2561 01:43 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
23 เม.ย. 2561 01:43 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ ประสาน.jpg กับ ข้อมูลบุคลากร
9 ส.ค. 2560 23:46 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ภาพกิจกรรม
21 มิ.ย. 2560 22:01 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง การประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ฯ"
21 มิ.ย. 2560 22:00 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ภาพกิจกรรม
21 พ.ค. 2560 18:33 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
21 พ.ค. 2560 18:26 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
18 ม.ค. 2560 00:07 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง SVOA เข้าตรวจสอบ และทำความสะอาด UniNet ณ ห้อง Server อาคาร 1

เก่ากว่า | ใหม่กว่า