อบรม การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

โพสต์21 เม.ย. 2559 19:52โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์
https://goo.gl/photos/XWG5pJrGYQJeYrFE6

                        วันที่ 19-20 เมษายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้จัดอบรม การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1

Comments