เตรียมห้องประชุมทางไกล Conference เรื่อง เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บบ้าน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1

โพสต์1 ธ.ค. 2559 18:50โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์

(คลิกที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม)

เตรียมห้องประชุมทางไกล Conference เรื่อง เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บบ้าน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1
นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบให้นายสุพจน์ มธุรส และนายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ดำเนินการตั้งค่าระบบ Conference เพื่อรองรับการประชุม เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 ก่อนเวลา 09.00 น.
Comments