ซ่อมบำรุงระบบ Net Work โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง

โพสต์17 พ.ค. 2559 23:59โดยChingchai Thongthai
18 พฤษภาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ซ่อมบำรุงระบบ Net Work โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง โดยการเดินสายเครือข่ายภายในและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต Access Point และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในโรงเรียนได้
 
 
 
 

Comments