ประชุมธุรการโรงเรียนและธุรการสำนักงาน

โพสต์3 ม.ค. 2559 22:45โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2559 23:28 ]
30 ธันวาคม  2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้จัดประชุมธุรการโรงเรียนและธุรการสำนักงานเพื่อตั้งค่าระบบรับ-ส่งหนังสือราชการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
Comments