เพิ่มศักยภาพบุคลากร การติดตั้ง และบริหารการใช้งานอินเตอร์ด้วย Mikrotik เป็นเวลา 30 ชั่วโมง

โพสต์12 ธ.ค. 2559 23:10โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์

https://goo.gl/photos/Q51VvRhTvVXXTK6u9

นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุพจน์ มธุรส และนายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ เข้าร่วมการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร การติดตั้ง และบริหารการใช้งานอินเตอร์ด้วย Mikrotik เป็นเวลา 30 ชั่วโมง ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 5-9 ธันวาคม 2559


Comments