นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดอุโปสถาราม,วัดสะพานหิน,วัดหนองตางู

โพสต์14 ก.พ. 2559 23:11โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์

https://goo.gl/photos/PtBKd5mAqviFmLVLA

                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3 โรงเรียน                
                 1. โรงเรียนวัดอุโปสถาราม
                 2. โรงเรียนวัดสะพานหิน
                 3. โรงเรียนวัดหนองตางู


ดูสไลด์เรื่องราว อยู่ระหว่างอัพโหลด

Comments