นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดท่านาไทย,อนุบาลวัดหนองเต่า,วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล),วัดหนองแก,วัดสังกัสรัตนคีรี,วัดโนนเหล็ก,บ้านหนองโพธิ์,วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง

โพสต์14 ก.พ. 2559 18:17โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2559 18:19 ]

https://goo.gl/photos/BqTDB7Y6tQmrm8TX6


                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 8 โรงเรียน                
                 1. โรงเรียนวัดท่านาไทย
                 2. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า
                 3. โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)
                 4. โรงเรียนวัดหนองแก
                 5. โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี
                 6. โรงเรียนวัดโนนเหล็ก
                 7. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
                 8. โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวงComments