นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดเขาดาวเรือง,บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง,บ้านสระนารายณ์,บ้านหนองแว่น

โพสต์27 ม.ค. 2559 01:01โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์

https://goo.gl/photos/aDEQp7gQoEg2nCX77

                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4 โรงเรียน
                   1. โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง
                 2. โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง
                 3. โรงเรียนบ้านสระนารายณ์
                 4. โรงเรียนบ้านหนองแว่น


Comments