นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดหนองเรือโกลน,บ้านหัวดง,ตลุกดู่วิทยาคม,บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์),บ้านหนองแห้ว,วัดวังสาริกา,วัดหนองสระ

โพสต์14 ก.พ. 2559 18:02โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2559 18:02 ]

https://goo.gl/photos/R6LJoyiet4eQpcBG7

                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 7 โรงเรียน                
                 1. โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน
                 2. โรงเรียนบ้านหัวดง
                 3. โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
                 4. โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
                 5. โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
                 6. โรงเรียนวัดวังสาริกา
                 7. โรงเรียนวัดหนองสระ


Comments