นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดหนองชุมเห็ด,บ้านหนองสมบูรณ์,บ้านเข้าผาลาด,วัดเขาหินเทิน,บ้านหนองกี่

โพสต์29 ม.ค. 2559 00:28โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์
https://goo.gl/photos/jXz9TUmWZ1AiZNrj8


                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5 โรงเรียน
                   1. โรงเรียนวัดหนองชุมเห็ด
                 2. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
                 3. โรงเรียนบ้านเข้าผาลาด
                 4. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
                 5. โรงเรียนบ้านหนองกี่Comments