นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดดอนหวาย,วัดวังบุญุ, ชุมชนบ้านทุ่งสงบ,บ้านเนินก้าว

โพสต์27 ม.ค. 2559 00:40โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2559 00:55 ]

https://goo.gl/photos/35KV9QzAwGDy1duE9

                 นายสุพจน์  มธุรส นักวิชาการชำนาญการ พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4 โรงเรียน
                 1. โรงเรียนวัดดอนหวาย
                 2. โรงเรียนวัดวังบุญุ
                 3. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
                 4. โรงเรียนบ้านเนินก้าว


Comments