นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดดงพิกุล,วัดท่ามะขามป้อม,โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ,บ้านท่าดาน,อนุบาลทัพทัน

โพสต์14 ก.พ. 2559 18:09โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์
https://goo.gl/photos/fhUMjZVv18nyb5xRA


                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5 โรงเรียน                
                 1. โรงเรียนวัดดงพิกุล
                 2. โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม
                 3. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
                 4. โรงเรียนบ้านท่าดาน
                 5. โรงเรียนอนุบาลทัพทัน


ดูสไลด์เรื่องราว (อยู่ระหว่างอัพโหลด)

Comments