นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.บ้านโป่งเก้ง,บ้านสวนขวัญ,บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี,บ้านหนองไผ่,บ้านวังเตย

โพสต์11 ก.พ. 2559 18:08โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2559 17:49 ]
https://goo.gl/photos/PcjaTFkpMDX43zrT6


                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5 โรงเรียน                
                 1. โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
                 2. โรงเรียนวัดท่าโพ
                 3. โรงเรียนวัดจักษา
                 4. โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)
                 5. โรงเรียนวัดตานาดComments