นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.บ้านปากดง,ชุมชนวัดดงขวาง, วัดทุ่งปาจาน,วัดหนองระแหงเหนือ, อนุบาลหนองขาหย่าง

โพสต์27 ม.ค. 2559 00:58โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์
https://goo.gl/photos/AGdrBpJwDD5CfwHJ8

                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5 โรงเรียน
                   1. โรงเรียนบ้านปากดง
                 2. โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง
                 3. โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน
                 4. โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ
                 5. โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง


Comments