นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.บ้านเนินตูม,วัดหาดทนง,บ้านท่าซุง,ชุมชนบ้านท่าซุง

โพสต์29 ม.ค. 2559 00:39โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2559 18:01 ]

https://goo.gl/photos/vJdDWQswhzFDsmED6                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4 โรงเรียน                
                 1. โรงเรียนบ้านเนินตูม
                 2. โรงเรียนวัดหาดทนง
                 3. โรงเรียนบ้านท่าซุง
                 4. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าซุง

Comments