นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.บ้านหนองแขวนกูบ,วัดดงแขวน,บ้านหนองยายดา,อนุบาลสว่างอารมณ์,บ้านหนองเมน

โพสต์1 ก.พ. 2559 00:55โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2559 18:00 ]
https://goo.gl/photos/DHVpckyPybB3ZDoh8

                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5 โรงเรียน                
                 1. โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
                 2. โรงเรียนวัดดงแขวน
                 3. โรงเรียนบ้านหนองยายดา
                 4. โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
                 5. โรงเรียนบ้านหนองเมน

ดูสไลด์เรื่องราว (อยู่ระหว่างการอัพโหลด)

Comments