นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.บ้านดงยางใต้,บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117,บ้านภูมิธรรม,วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ,บ้านเกาะเทโพ)

โพสต์11 ก.พ. 2559 18:01โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2559 18:33 ]


                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4 โรงเรียน                
                 1. โรงเรียนบ้านดงยางใต้
                 2. โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117
                 3. โรงเรียนบ้านภูมิธรรม
                 4. โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ,บ้านเกาะเทโพ)Comments