นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี

โพสต์25 ก.พ. 2559 19:40โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2559 19:41 ]
https://goo.gl/photos/KVVkeqoN91DVi43s8

                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี             ดูสไลด์เรื่องราว อยู่ระหว่างอัพโหลด

Comments