ประชาสัมพันธ์

การประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ฯ"

โพสต์21 มิ.ย. 2560 22:01โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์


21 มิถุนายน 2560  นายบรรพต  เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ฯ" ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
คลิกดูภาพกิจกรรม 1

SVOA เข้าตรวจสอบ และทำความสะอาด UniNet ณ ห้อง Server อาคาร 1

โพสต์18 ม.ค. 2560 00:07โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์


https://goo.gl/photos/CMYDUv5YRYMBcPDw8

        นายสุพจน์ มธุรส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบให้นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ช่างครุภัณฑ์ ดูแล และประเมินผลการตรวจสอบ และทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ SVOA ณ ห้อง Server อาคาร 1 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

เพิ่มศักยภาพบุคลากร การติดตั้ง และบริหารการใช้งานอินเตอร์ด้วย Mikrotik เป็นเวลา 30 ชั่วโมง

โพสต์12 ธ.ค. 2559 23:10โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์


https://goo.gl/photos/Q51VvRhTvVXXTK6u9

นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุพจน์ มธุรส และนายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ เข้าร่วมการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร การติดตั้ง และบริหารการใช้งานอินเตอร์ด้วย Mikrotik เป็นเวลา 30 ชั่วโมง ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 5-9 ธันวาคม 2559


เตรียมห้องประชุมทางไกล Conference เรื่อง เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บบ้าน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1

โพสต์1 ธ.ค. 2559 18:50โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์


(คลิกที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม)

เตรียมห้องประชุมทางไกล Conference เรื่อง เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บบ้าน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1
นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบให้นายสุพจน์ มธุรส และนายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ดำเนินการตั้งค่าระบบ Conference เพื่อรองรับการประชุม เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 ก่อนเวลา 09.00 น.

เตรียมห้องประชุม Conference เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1

โพสต์1 ธ.ค. 2559 00:17โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์


https://goo.gl/photos/X4xZpPBu4DMyAKce6
(คลิกที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม)
เตรียมห้องประชุม Conference เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1
นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบให้นายสุพจน์ มธุรส และนายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ดำเนินการตั้งค่าระบบ Conference เพื่อรองรับการประชุม เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 ก่อนเวลา 13.00 น.

ซ่อมบำรุงระบบ Net Work โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง

โพสต์17 พ.ค. 2559 23:59โดยChingchai Thongthai

18 พฤษภาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ซ่อมบำรุงระบบ Net Work โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง โดยการเดินสายเครือข่ายภายในและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต Access Point และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในโรงเรียนได้
 
 
 
 

อบรม การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

โพสต์21 เม.ย. 2559 19:52โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์

https://goo.gl/photos/XWG5pJrGYQJeYrFE6

                        วันที่ 19-20 เมษายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้จัดอบรม การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1

นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี

โพสต์25 ก.พ. 2559 19:40โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2559 19:41 ]

https://goo.gl/photos/KVVkeqoN91DVi43s8

                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี             ดูสไลด์เรื่องราว อยู่ระหว่างอัพโหลด

นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดอุโปสถาราม,วัดสะพานหิน,วัดหนองตางู

โพสต์14 ก.พ. 2559 23:11โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์


https://goo.gl/photos/PtBKd5mAqviFmLVLA

                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3 โรงเรียน                
                 1. โรงเรียนวัดอุโปสถาราม
                 2. โรงเรียนวัดสะพานหิน
                 3. โรงเรียนวัดหนองตางู


ดูสไลด์เรื่องราว อยู่ระหว่างอัพโหลด

นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดท่านาไทย,อนุบาลวัดหนองเต่า,วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล),วัดหนองแก,วัดสังกัสรัตนคีรี,วัดโนนเหล็ก,บ้านหนองโพธิ์,วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง

โพสต์14 ก.พ. 2559 18:17โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2559 18:19 ]


https://goo.gl/photos/BqTDB7Y6tQmrm8TX6


                 นายชิงชัย  ทองไทย  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ออกนิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 8 โรงเรียน                
                 1. โรงเรียนวัดท่านาไทย
                 2. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า
                 3. โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)
                 4. โรงเรียนวัดหนองแก
                 5. โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี
                 6. โรงเรียนวัดโนนเหล็ก
                 7. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
                 8. โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง1-10 of 26