ภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 

https://goo.gl/photos/HiPH67gcr5uCQTZK9


 นิเทศ ติดตาม DLIT ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ, โรงเรียนหลุมเข้ามิตรภาพที่ 17

https://goo.gl/photos/5uFWSxhkxp6JTCWJ9
ตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดตลุกดู่ , โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสารี, โรงเรียนหนองแขวนกูบ
https://goo.gl/photos/TZo2NVNsFy5hSEjv7
ตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านท่าซุง, โรงเรียนบ้านสะพานหิน, โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน, โรงเรียนวัดดอนกลอย
https://goo.gl/photos/3m3Ewud61ApEtr9c7 
 คอนฟาเรนระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1
https://goo.gl/photos/3C3FBTQ4Edpk6j768
 นิเทศ ติดตาม DLIT ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ, โรงเรียนบ้านทุ่งมน

https://goo.gl/photos/N6cwR2qhJyDFrXQR8
นิเทศ ติดตาม DLIT ณ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง, โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
https://goo.gl/photos/M8yTfm79jYa2cr3eA
 ประชุมวางการแผนตรวจรับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จัดไปขอรับ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1
https://goo.gl/photos/PdLfb3JHMTxyniPN9
 
ติดตามโครงการ DLIT ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี, โรงเรียนอนุบาลหนองเต่า, โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง

https://goo.gl/photos/x59N8PTFPmbaRzAGA
ติดตามโครงการ DLIT ณ โรงเรียนวังเกษตร, โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์, โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
https://goo.gl/photos/zSnUxLGuQ9kuJcSX9

การประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐฯ"

https://goo.gl/photos/GBeo7EYRy89k46QSA
 เพิ่มศักยภาพบุคลากร การติดตั้ง และบริหารการใช้งานอินเตอร์ด้วย Mikrotik เป็นเวลา 30 ชั่วโมง

https://goo.gl/photos/Q51VvRhTvVXXTK6u9

https://goo.gl/photos/XWG5pJrGYQJeYrFE6
นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี https://goo.gl/photos/KVVkeqoN91DVi43s8
นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รร.วัดอุโปสถาราม,
วัดสะพานหิน,
วัดหนองตางู
 

https://goo.gl/photos/PtBKd5mAqviFmLVLA
นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รร.วัดท่านาไทย,อนุบาลวัดหนองเต่า,
วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล),วัดหนองแก,
วัดสังกัสรัตนคีรี,วัดโนนเหล็ก,บ้านหนองโพธิ์,
วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
https://goo.gl/photos/BqTDB7Y6tQmrm8TX6
นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดดงพิกุล,วัดท่ามะขามป้อม,
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ,
บ้านท่าดาน,อนุบาลทัพทัน


https://goo.gl/photos/fhUMjZVv18nyb5xRA
นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดหนองเรือโกลน,บ้านหัวดง,ตลุกดู่วิทยาคม,บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์),บ้านหนองแห้ว,วัดวังสาริกา,
วัดหนองสระ
https://goo.gl/photos/R6LJoyiet4eQpcBG7
นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.บ้านโป่งเก้ง,บ้านสวนขวัญ,
บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี,
บ้านหนองไผ่,
บ้านวังเตย

https://goo.gl/photos/PcjaTFkpMDX43zrT6
นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดเนื้อร้อน,วัดท่าโพ,วัดจักษา,
วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์),วัดตานาด

https://goo.gl/photos/xERUmPoxzmJgrzkb8
นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.บ้านดงยางใต้,บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117,บ้านภูมิธรรม,วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ),
บ้านเกาะเทโพ

https://goo.gl/photos/mrQi1LdbEtYEmMk87
https://goo.gl/photos/vJdDWQswhzFDsmED6 นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดหนองชุมเห็ด,บ้านหนองสมบูรณ์,บ้านเข้าผาลาด,วัดเขาหินเทิน,บ้านหนองกี่https://goo.gl/photos/jXz9TUmWZ1AiZNrj8
https://goo.gl/photos/GqHGLZeYJL6WabmGA
 นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.วัดเขาดาวเรือง,
บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง,
บ้านสระนารายณ์,บ้านหนองแว่น

https://goo.gl/photos/aDEQp7gQoEg2nCX77
นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รร.บ้านปากดง,ชุมชนวัดดงขวาง,
วัดทุ่งปาจาน,วัดหนองระแหงเหนือ,
อนุบาลหนองขาหย่าง

https://goo.gl/photos/AGdrBpJwDD5CfwHJ8

https://goo.gl/photos/35KV9QzAwGDy1duE9
https://goo.gl/photos/XNnumnTSWWpH3X3K6
ประชุมธุรการโรงเรียน และธุรการสำนักงาน 59

https://goo.gl/photos/P3TdZkQHUuaWNG6CA


https://goo.gl/photos/aGdmwyUTAHPZiPSt7

https://goo.gl/photos/rotEJSztzMxh6Ypw8
อบรมขยายผลDLITรุ่นที่2 สพป.อุทัยธานี เขต1 
https://goo.gl/photos/pGssJ5WU7iwgVzFy5
อบรม DLIT Train the Trainer ณ พิษณุโลก

นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โพสต์20 ม.ค. 2559 00:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2559 01:59 ]

นิเทศ DLIT และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1-1 of 1