ข้อมูลบุคลากร
นายวุฒิภัทร จูมโสดา
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)
เบอร์ติดต่อ : (080) 345 5436
อีเมล : wuttipat.joo@utt1.go.th


http://sites.google.com/a/utt1.go.th/itec/bukhlakr/khxmul-bukhlakr

นายสุพจน์ มธุรส
(ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เบอร์ติดต่อ : (088) 294 9389
อีเมล์ : supotmat@utt1.go.thนายประสาน อรุณศรีสุขสันต์
(ช่างครุภัณฑ์)
เบอร์ติดต่อ (089) 272 2286
อีเมล : prasan.aru@utt1.go.th


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อีเมลกลุ่ม dlict@utt1.go.th

Comments