ข้อมูลบุคลากร
ายอุทัย คำสีหา
(รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)
หมายเลขโทรศัพท์ : (090) 189 1513
อีเมล : uthai.kha@utt1.go.th
นายสุพจน์ มธุรส
(ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เบอร์ติดต่อ : (088) 294 9389
อีเมล์ : supotmat@utt1.go.th
นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์
(ช่างครุภัณฑ์)
เบอร์ติดต่อ (089) 272 2286
อีเมล : prasan.aru@utt1.go.th


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อีเมลกลุ่ม dlict@utt1.go.th

Comments